Game #1643 sovershenno_kolbasa vs Godfather, 00:43:02//00:36:13