Game #1772 sovershenno_kolbasa vs Godfather, 00:42:53//00:44:11