Game #17905 jochenw vs godfather, 00:01:59//00:01:09